JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Blahoslavova 186/II
29301 Mladá Boleslav

Veřejné právo

- zaměřujeme se též na právní pomoc obcím – tato forma pomoci se odvíjí od jednotlivých příležitostných úkonů právních služeb až po kompletní právní servis

- vhodné je takzvané paušální zastoupení (podrobnosti najdete zde)