JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Blahoslavova 186/II
29301 Mladá Boleslav

Konkurzní právo

- poskytujeme poradenství správcům konkurzní podstaty

- zastupujeme věřitele v rámci konkurzního řízení

- sepisujeme přihlášky pohledávek, a podobně

 

zde je ukázka mé publikační činnosti na téma konkurzního práva zveřejněná v Bulletinu advokacie 10/2002 na straně 44-59 (tato práce získala 2. cenu v soutěži advokátních koncipientů a mladých advokátů v r. 2001)