JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Blahoslavova 186/II
29301 Mladá Boleslav

Poradenství a paušální zastoupení pro FIRMY a OBCE

Nabízíme Vám výhodný právní servis v rámci takzvaného paušálního zastupování. Tento způsob poskytování právních služeb ocení zejména podnikatelé a obce, v některých případech však může být vhodný i pro nepodnikatelské subjekty, zejména pokud častěji potřebují právní pomoc.

Co si pod pojmem paušálního zastupování představit? V rámci uzavřené smlouvy poskytuje advokát klientovi za paušální (většinou měsíční) poplatek veškeré služby právního charakteru, které klient potřebuje. Advokát pro klienta pracuje dle jeho požadavků a v rozsahu stanoveném smlouvou.

Klientovi se tak dostává kompletního servisu. Mezi poskytované právní služby patří například sepisy různých listin, jako jsou smlouvy a dohody, upomínky, různá soudní podání (žaloby, odvolání či návrhy k obchodnímu rejstříku a jiné), dále zastupování v soudních a správních řízeních, ale i při obchodních jednání, a v neposlední řadě pak též právní servis týkající se nemovitostí (ošetření nájemních vztahů, převody nemovitostí i jejich zápisy do katastru). Samozřejmostí jsou běžné osobní i telefonické konzultace v rámci běžného chodu firmy či obce, jejichž potřeba se vyskytuje s naprostou pravidelností. V takových případech máte jistotu, že vždy budete mít po ruce kvalifikovanou pomoc a nikdy se nedostanete do situace, kdy byste pod tlakem okolností museli zoufale shánět právní radu a v časové tísni pak vzali zavděk jakoukoliv, mnohdy i ne zcela kvalitní pomoc.

Nesmírnou výhodou paušálního zatupování je také skutečnost, že Váš advokát po čase získá podrobnou znalost chodu Vaší firmy. To vždy umožňuje efektivní řešení problémů v návaznosti na dlouhodobou koncepci vývoje podniku klienta a na předcházející události ve firmě. V nejednom případě klient ocenil tuto formu spolupráce, když (kupříkladu po provedených personálních změnách) to byla právě paušálně zastupující advokátní kancelář, která byla jako jediná schopná podat kompletní informace o vývoji jednotlivých kauz.

Též z ekonomického hlediska bývá paušální zastupování advokátem pro klienta pravidelně výhodnější. To platí nejen v porovnání s tím, kdy klient zadává advokátovi jednotlivé samostatné zakázky, ale i oproti případnému zaměstnávání právníka v pracovněprávním poměru. Paušální smlouvu s advokátem můžete kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce (odstupného a podobně), což je výhodné například v případě, že své podnikání z nejrůznějších důvodů budete chtít ukončit.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás. Rádi pro Vás připravíme nabídku včetně cenové kalkulace, a to v návaznosti na Vaše konkrétní potřeby.