JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Blahoslavova 186/II
29301 Mladá Boleslav

Ceny

Smluvní:
Ve většině případů bývá odměna sjednávána na základě dohody s klientem. Dohoda se odvíjí od charakteru a objemu poskytovaných služeb a bývá sjednávána zejména takto:

  1. Paušální odměna v měsíční výši (v případě dlouhodobější spolupráce dle objemu poskytovaných služeb – využívají zejména firmy a obce)
  2. Hodinová sazba (užívána tehdy, jestliže není dopředu možno stanovit dobu trvání poskytování právní pomoci)
  3. Odměna za vyřízení věci (dohodnuta za vyřízení věci bez ohledu na délku trvání a na objem poskytnutých prací)

Mimosmluvní:
V případě, že nedojde k dohodě, odvíjí se výše odměny od sazeb stanovených vyhláškou č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif), a to v závislosti na povaze a počtu úkonů.


Konkrétní výši odměny je možné určit po seznámení s Vaší záležitostí. V případě, že chcete znát orientační cenu, můžete mě kontaktovat pro přibližné určení její výše.